Proslava Martinja, krštenja mošta u vino, održat će se u Kaptolu 17.11.2017. godine u sali vatrogasnog doma u Kaptolu.