apprrr bannerAgencija za plaćanje u poljoprivredi još uvijek nije počela sa zaprimanjem zahtjeva za ostvarenje prava na poticaja za 2015. godinu. Krajnji rok za prijavu je 15. svibanja 2015. godine. Početak prijava očekuje se poslije Uskrsa