već su nekoliko puta posjetili našu Županiju). Razvijen je jedan od oblika prijateljstva, te će ovo drugo međunarodno ocjenjivanje svakako koristiti objema državama, odnosno vinarima koji iz godine u godinu poboljšavaju kvalitetu svojih vina.  U prilogu ovog teksta nalazi se i prijavnica koju je dužan ispuniti svaki vinar koji želi sudjelovati na Županijskom ocjenjivanju vina. Napomena, pravo sudjelovanja imaju svi vinari bez obzira da li posjeduju dokumentaciju za proizvodnju i prodaju vina ili ne.

pdfPrijavnica za županijsko ocjenjivanje vina