i Veleučilištem u Požegi. Ove ustanove imaju  slične  nastavne   programe i suradnja u razmjeni poslovnih iskustava (EU  fondovi), učenika, profesora je   moguće ostvariva.  Mađari su  povezani  sa  niz  srodnih  školskih  ustanova  u  regiji  i  ovim   putem se pruža  prilika uključiti  i naše  škole  u  razne   projekte. Očekujemo  prve  sastanke  -  delegacija  u  Kaptolu,  u  lipnju,  na   2.  Javnom  ocjenjivanju  vina  kada  će  nam  u  goste  u  Kaptol  doći  “Mađari“ sa svojim vinima. Biti će ovo  2 .  Međunarodno   ocjenjivanje  (županija   Somogy – Požeško slavonska), što proizlazi  iz  obveza potpisanog sporazuma ovih dviju   vinskih regija - rekao je Ferdinand Novak predsjednik  Udruge  “V.V.V.“  Općine Kaptol, te  najavio  nova  događanja.