Prvi oblik zadrugarstva

Udruga V.V.V. Općine Kaptol kupila je prešu za grožđe za potrebe svojih članova. Visokotlačna preša kapaciteta je oko 1200 L. Preša je kupljena iz vlastitih sredstava Udruge, a s ciljem olakšanja rada članovima Udruge, boljim iskorištenjem grožđa, te poboljšanja kvaliteta vlastitih vina. Kako je preša u vlasništvu Udruge, a koristit će je njezini članovi, možemo reći da je ovo prvi oblik zadrugarstva, tj. put ka tome.