Top kontakt

T: 034/231-023  l  F: 034/313-104  l  M: 098/452-111  l  E: info@udruga-vvv-kaptol.hr

GTranslate

hrenfrdehuit

Top slogan

Udruga vinogradara, vinara i voćara "VINO-KAP"

   Dobro došli na stranice naše Udruge!

Preporuke 22.04.2014.

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu nakon oborina koje su pale različito ovisno o lokaciji, protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis).  Preporučava se kombinacija sistemičnog i preventivnog pripravka: Od sistemika upotrijebiti jedan : Score 250 EC, Cros, Difkor, Indar 5 EW, Clarinet. Od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv krastavosti primijeniti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 50, Star 80 WP, Folpan 50 WP, Folpan 80 WDG, Polyram DF, Ziram 76 WG.  Ove navedene sistemike primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!
U voćnjacima jabuka u kojima ima zaraze pepelnicom (Podosphaera leucotricha), preporučuje se izrezati zaražene izboje prije primjene fungicida na bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Thiovit Jet.
Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!
Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje upišite u EVIDENCIJU O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.

Slideshow CK